علیرضا آذری روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: میزان جوجه ریزی در ۶۰ واحد مرغداری بجستان طی نیمه نخست امسال با ۲۰۰ هزار قطعه افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه رسید.

علیرضا آذری روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: میزان جوجه ریزی در ۶۰ واحد مرغداری بجستان طی نیمه نخست امسال با ۲۰۰ هزار قطعه افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه رسید.

وی افزود: این امر علاوه بر رونق اشتغال در افزایش تولید و صادرات گوشت سفید بجستان به دیگر نقاط کشور نقش بسزایی داشته و با توجه به توان این شهرستان امکان افزایش آن به  چهار میلیون قطعه جوجه ریزی وجود دارد.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد دام سبک در بجستان طی ۶ ماه نخست امسال با ۲۰ هزار راس افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۵ هزار راس رسید و تعداد دام سنگین این شهرستان نیز ۲ هزار ۴۰۰ راس است که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایشی نداشته است.

آذری گفت: طی یک سال گذشته تب کریمه کنگو و تب برفکی در بجستان مشاهده  نشده و دامداری های مناطق روستایی سم پاشی یا دام های آنها به صورت رایگان واکسینه شده اند.

وی کمبود نیروی انسانی را از مشکلات مهم این اداره در روند نظارت و انجام وظایف محوله ذکر کرد.

شهرستان بجستان در ۲۷۸ کیلومترس جنوب غربی مشهد واقع است.

۲۰۹۵/۶۰۵۳