بجنورد - ایرنا - کارگاه تولید کیسه‌های پارچه‌ای (پیوند مهربخش اترک) از سال ۱۳۹۳ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیماران خاص و حفاظت از محیط زیست با جا...

بجنورد - ایرنا - کارگاه تولید کیسه‌های پارچه‌ای (پیوند مهربخش اترک) از سال ۱۳۹۳ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیماران خاص و حفاظت از محیط زیست با جایگزین کردن کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های نایلونی در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی مشغول فعالیت است. (عکاس: وحید خادمی)