حمیدرضا ورزشی روز شنبه  در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ افزود: با توجه به تکمیل پروژه مسکن مهر ، دستگاه های اجرایی باید نسبت به تامین امکانات فرهنگی در این شهر اقدام کنند.وی در...

حمیدرضا ورزشی روز شنبه  در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ افزود: با توجه به تکمیل پروژه مسکن مهر ، دستگاه های اجرایی باید نسبت به تامین امکانات فرهنگی در این شهر اقدام کنند.
وی در مورد زیر ساخت‌های مسکن شهر جدید هشتگرد گفت: متاسفانه بسیاری از سازه‌ها فاقد زیر ساخت هستند که جلسات متعدی را با شرکت عمران و  ادارات و پیمانکاران مجموعه ها برگزار شده است .

سرپرست فرمانداری ساوجبلاغ ایجاد پایگاه های بهزیستی و کمیته امداد را در شهر جدید هشتگرد بسیار ضروری دانست و گفت:  شرکت عمران، شهرداری، سپاه و بسیج   کارهای خوبی در حوزه فرهنگی برای شهر جدید هشتگرد انجام داده اند ولی کافی نیست.

شهرجدید هشتگرد با حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت با تکمیل و واگذاری مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن جمعیت آن از ۵۰۰ هزار نفر فراتر می رود.