ایرنا- زاهدان- همزمان با دهه کرامت توزیع چهار میلیون بسته پروتئینی بین اقشار نیازمند سیستان و بلوچستان از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد....

ایرنا- زاهدان- همزمان با دهه کرامت توزیع چهار میلیون بسته پروتئینی بین اقشار نیازمند سیستان و بلوچستان از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد.