[unable to retrieve full-text content]سنندج - ایرنا - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با مشارکت قابل قبول شرکتهای دانش بنیان، تمام محصولات حوزه مقابله با ویروس کرونا در کشور تولید می‌شود و هیچ وارداتی در این بخش‌ها انجام نشده است.

[unable to retrieve full-text content]سنندج - ایرنا - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با مشارکت قابل قبول شرکتهای دانش بنیان، تمام محصولات حوزه مقابله با ویروس کرونا در کشور تولید می‌شود و هیچ وارداتی در این بخش‌ها انجام نشده است.