تغییرات لاراول 5.8 ویژگی ها و تغییرات لاراول 5.8 موارد زیادی در این نسخه اضافه شده از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

تغییرات لاراول 5.8

ویژگی ها و تغییرات لاراول 5.8

موارد زیادی در این نسخه اضافه شده از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • High Impact Changes
 1. Cache TTL In Seconds
 2. Cache Lock Safety Improvements
 3. Markdown File Directory Change
 4. Nexmo / Slack Notification Channels

 

Medium Impact Changes

 1. Container Generators & Tagged Services
 2. SQLite Version Constraints
 3. Prefer String And Array Classes Over Helpers
 4. Deferred Service Providers
 5. PSR-16 Conformity
 6. Model Names Ending With Irregular Plurals
 7. Custom Pivot Models With Incrementing IDs
 8. Pheanstalk 4.0

 

 پشتیبانی لاراول ۵.۸ از کتابخانه carbon نسخه ۲ می باشد.

و قابلیت امکان سوییچ بین هر دو نسخه یک و دو carbon

مورد دیگر استفاده laravel 5.8 از vlucas/phpdotenv ورژن 3 برای فایل .env میباشد که اجازه استفاده از متغیر های چند خطی را میدهد که برای قرار دادن کلید هایی مانند ssh بسیار مناسب هست و تغییر دیگر در .env انجام نشدن  trimming در این نسخه می باشد.

تغییر دیگر در لاراول ۵.۸ تغییر پارامتر integer  در متد cache از دقیقه به ثانیه می باشد.در واقع ( TTL ( time to live  برای کش در لاراول ۵.۸ بر اساس ثانیه تغییر پیدا کرده است.

// Laravel 5.8 - Store item for 30 seconds...
Cache::put('foo', 'bar', 30);

در laravel 5.8 متد های helper که به صورت سراسری برای array و string وجود داشت با پیغام deprecated (منسوخ شده) مواجه می شود. تا هشدار داده شود که از آن ها استفاده نشود با اینکه در لاراول ۵.۸ هم باز کار میکنند ولی برنامه ریزی شده که در لاراول ۵.۹ به طور کامل حذف بشه

برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر از تغییرات و ویژگی های جدید لاراول 5.8 به وبسایت لاراول مراجعه کنید