بهروزحصاری به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا ، فعالیت تالارهای پذیرایی باید با  رعایت موازین بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی در محیط های داخلی آنها  انجام شود.

بهروزحصاری به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا ، فعالیت تالارهای پذیرایی باید با  رعایت موازین بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی در محیط های داخلی آنها  انجام شود.

وی اضافه کرد: مقرر شده تالارها  با رعایت موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی می توانند با پذیرش ۵۰ درصدی ظرفیت سالن هایشان ، فعالیت خود را آغاز کنند.

حصاری خاطرنشان کرد: اصول پروتکل بهداشتی باید از سوی متصدی تالار و مشتریان برای پیشگیری از شیوع مجدد بیماری کرونا  مورد توجه قرار گیرد .

وی یادآورشد که با صاحبان تالارهایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند به شدت برخورد می شود.

اکنون بیش از ۴۰۰ تالار در استان البرز فعالیت می کنند.

طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی البرز، این استان وارد وضعیت قرمز کرونا شده است.