مجری ویژه برنامه اربعین که از شبکه پنج سیما در حال پخش است. انتقادات تند و صریحی را نسبت به مهناز افشار بیان کرد. وی صراحتا گفت کراهت دارم اسمش را بیاورم.  

مجری ویژه برنامه اربعین که از شبکه پنج سیما در حال پخش است. انتقادات تند و صریحی را نسبت به مهناز افشار بیان کرد. وی صراحتا گفت کراهت دارم اسمش را بیاورم.

انتقادات تند مجری برنامه را درباره مهناز افشار در این ویدیو ببینید.