یکی از مواردی که بعد از شروع تمرینات استقلال زیر نظر ریکاردو ساپینتو بارها به آن پرداخته شده، فشار زیادی است که این مربی پرتغالی به بازیکنان آورده است. ساپینتو ک...

یکی از مواردی که بعد از شروع تمرینات استقلال زیر نظر ریکاردو ساپینتو بارها به آن پرداخته شده، فشار زیادی است که این مربی پرتغالی به بازیکنان آورده است.

ساپینتو که علاقه مند است تیمی آماده را برای شروع لیگ برتر بسازد، در تمرینات روزهای گذشته و به خصوص در اردوی ترکیه آبی پوشان با شدت زیاد و در اکثر روزها به صورت دونوبتی تمرینات تیمش را جلو برد.

فشار بالای تمرینات استقلال حتی باعث شد تا برخی بازیکنان نیز در این خصوص اظهارنظر کنند. در بازگشت استقلال به تهران هم این تمرینات با شدت زیاد دنبال شد و آبی ها طی دو روز گذشته دو بازی تدارکاتی پشت سر هم هم برگزار کردند.

بعد از بازی دوستانه با هوادار اما که روز گذشته برگزار شد، ساپینتو فقط یک روز (شنبه) را به بازیکنانش استراحت داد تا خستگی آنها رفع شود. از سوی دیگر از فردا که تمرینات استقلال از سر گرفته می شد، ساپینتو از فشار تمرینات می کاهد تا اصطلاحا بدن های بازیکنان رها شود و نفرات با آمادگی کامل در هفته اول لیگ حضور پیدا کنند.

تمرینات استقلال از فردا تا پایان هفته با فشار کمتر و به صورت یک نوبتی دنبال می شود تا بازیکنان با شرایط خوب و استراحت نسبی به دیدار با سپاهان در هفته اول لیگ برتر بروند.