به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ عصر یکشنبه در نشست خبری روزانه خود درباره ویروس کرونا این مطلب را مطرح کرد. خبر در حال تکمیل است

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ عصر یکشنبه در نشست خبری روزانه خود درباره ویروس کرونا این مطلب را مطرح کرد.

خبر در حال تکمیل است