به گزارش روز شنبه روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، «حمیدرضا آزادواری» معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه ۲۱ تهران اظهار داشت: شهروندانی که بدهی آنها کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است،  با تشخیص شهردار منط...

به گزارش روز شنبه روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، «حمیدرضا آزادواری» معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه ۲۱ تهران اظهار داشت: شهروندانی که بدهی آنها کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است،  با تشخیص شهردار منطقه می توانند از امکان تقسیط بدهی بر اساس نرخ سود سالیانه با مدت زمان پرداخت ۲۴ ماهه مشروط به پرداخت نقدی ۲۵ درصد از مبلغ بدهی به عنوان پیش پرداخت، بهره مند شوند.

وی گفت: تخفیف نقدی از ۱۵ به ۲۰ درصد عوارض ساختمانی، شامل عوارض زیربنا، مازاد تراکم، تغییرکاربری، پذیره، پیش آمدگی، بالکن، اراضی و ساختمانی، حق تشرف و ارزش بهینه است.  

آزادواری همچنین افزود: در صورت درخواست کتبی مؤدیان، مبنی بر واریز پیش پرداخت بیشتر مازاد بر حداقل درصد تعیین شده، پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان ۲۰ درصد به آنها تعلق می گیرد.  

اعضای شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش با پیشنهاد کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر تخفیف و تقسیط به پرداخت کنندگان نقدی عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی؛ ‌ موافقت کردند.
بر این اساس؛  به شهروندانی که ۲۵ درصد از کل عوارض متعلقه را نقد پرداخت کنند اجازه داده می‌شود که الباقی عوارض را تا ۱۲ ماه تقسیط کنند.

همچنین افرادی که ۳۰ درصد فرم اعلام عوارض را نقد پرداخت کنند تا ۱۸ ماه فرصت تقسیط خواهند داشت و کسانی که به ترتیب ۴۰ و ۵۰  درصد عوارض متعلقه را نقد پرداخت کنند، ۲۴ و ۳۶ ماه فرصت تقسیط الباقی عوارض را خواهند داشت.