«فردین تقی زاده» شامگاه چهارشنبه در آیین سی امین سالروز تأسیس دانشگاه صنعتی اراک، افزود: در فرآیند شکل گیری دانشگاه های نسل سوم پژوهش های کاربردی هدفمند شدند و مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها ب...

«فردین تقی زاده» شامگاه چهارشنبه در آیین سی امین سالروز تأسیس دانشگاه صنعتی اراک، افزود: در فرآیند شکل گیری دانشگاه های نسل سوم پژوهش های کاربردی هدفمند شدند و مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها با تربیت نیروهای کارآزموده پاسخگوی نیازهای جامعه شدند.

وی اظهار داشت: دانشگاه حلقه مفقوده در خصوصی سازی ها است در صورتی که با تخصیص سهام در فرآیند خصوصی سازی بهره وری را در کشور به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داد.
تقی زاده گفت: دانشگاه و بخش خصوصی می توانند با همپوشانی یکدیگر مسیر تعالی را تسهیل کنند و بخش خصوصی با الزام به همکاری با بخش های علمی و تحقیقی در واقع به فرآیند توسعه دست یافته است.
تقی زاده بیان کرد: دانشگاه ارکان تولید ثروت است و بخش خصوصی و صنعت مولد اشتغال پایدار محسوب می شود اما باید به این نکته توجه کرد این ۲ در کنار هم به جاده توسعه می رسند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: تعداد مراکز آموزش عالی کشور با تعداد مراکز چین برابری می کند که باید بر کاربردی شدن فرآیند آموزش و پژوهش در چند سال آینده برنامه ریزی کرد.
وی گفت: باید به سمت و سوی بومی شدن علوم انسانی حرکت کنیم و کیفی سازی آموزشی را سرلوحه برنامه های بلند مدت قرار داد.

تقی زاده افزود: از فرآیند برنامه پنجم توسعه کشور به بعد تا کنون هیچ خوابگاه دانشجویی با بودجه دولتی ساخته نشده و دولت در بودجه و اعتبارات با تنگنا مواجه است.