علیرضا جمالی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: هر ساله دام های سبک و سنگین در واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی برای مقابله با انواع بیماری های دامی و مشترک واکسیناسیون می شوند به طوریکه در سال گذش...

علیرضا جمالی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: هر ساله دام های سبک و سنگین در واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی برای مقابله با انواع بیماری های دامی و مشترک واکسیناسیون می شوند به طوریکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۴۸ دام سبک و سنگین بر علیه بیماری های واگیر دامی مایه کوبی شدند.

وی از جمله این بیماری ها را آبله گوسفندی، آبله بز، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی گاوی و تب برفکی گوسفند عنوان کرد.

جمالی افزود: همچنین در این مدت ۶۸۴ هزار و ۲۷۴ راس دام سنگین و سبک بر علیه بیماری مشترک بین انسان و دام از جمله بروسلوز گاوی، بروسلوز گوسفندی، شاربن گاوی، شاربن گوسفند و بز، شاربن تک سمی و هاری واکسیناسیون شدند.

وی اظهار داشت: در مدت یکسال گذشته کارشناسان دامپزشکی مراقبت و پایش بیماری های مشترک بین انسان و دام را نیز انجام دادند به طوریکه ۱۰۶ هزار و ۹۱۸ راس دام در خصوص بیماری سل و ۱۱۰ هزار و ۱۸۳ راس دام در خصوص بیماری بروسلوز (تب مالت) مورد مراقبت و پایش قرار گرفتند.