[unable to retrieve full-text content]زنجان – ایرنا - رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: ۲ هزار و ۳۵۴ کیلومتر از جاده‌های این استان در سال گذشته خط کشی شد.

[unable to retrieve full-text content]

زنجان – ایرنا - رییس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: ۲ هزار و ۳۵۴ کیلومتر از جاده‌های این استان در سال گذشته خط کشی شد.