مرتضی محبتی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مریوان در سال ۱۳۹۹ با نصب سه هزار و ۸۸۹ فقره انشعاب برق در بخش های مختلف رتبه اول استان کردستان را د...

مرتضی محبتی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مریوان در سال ۱۳۹۹ با نصب سه هزار و ۸۸۹ فقره انشعاب برق در بخش های مختلف رتبه اول استان کردستان را در زمینه نصب و فروش انشعاب برق کسب کرد.

وی افزود: در حوزه شهری سه هزار و ۶۸ فقره انشعاب، در حوزه روستایی ۶۳۸ فقره انشعاب، در بخش دیماندی ۲۳ فقره انشعاب و در بخش خارج از محدوده ۱۶۰ فقره انشعاب نصب شده است که در مجموع سه هزار و ۸۸۹ فقره انشعاب تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط این مدیریت به فروش رسیده است.

آمار مشترکان برق در مریوان به ۸۰ هزار انشعاب رسید

مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مریوان یادآور شد: با نصب این تعداد انشعاب تعداد مشترکان برق در این شهرستان به مرز بیش از ۸۰ هزار مشترک رسیده است که آمار بسیار بالایی است.

وی با بیان اینکه بیشترین انشعاب در بخش خانگی به تعداد ۶۷ هزار و ۶۴۴ مشترک است گفت: در بخش عمومی هزار و ۹۲۹ مشترک، در بخش کشاورزی ۸۴۹ مشترک، در بخش صنعتی ۱۸۸ مشترک، در بخش سایر مصارف هشت هزار و ۸۰۱ مشترک و در بخش روشنایی معابر ۲۷۰ مشترک از این نعمت انرژی خدادادی برخوردار هستند.

بیشترین مصرف برق در مریوان در بخش خانگی است

محبتی بیشترین مصرف انرژی برق را در بخش خانگی با بیش از ۵۷ درصد بیان کرد و افزود: در بخش عمومی هفت درصد، دربخش کشاورزی ۲۰ درصد، در بخش صنعتی ۶ درصد، در بخش سایر مصارف هشت درصد و در بخش روشنایی معابر ۲ درصد از مصرف برق در این شهرستان را شاهد بودیم.

جمع آوری انشعاب های غیرمجاز برق در سطح شهرستان

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مریوان در پایان از جمع آوری انشعاب های برق غیرمجاز در شهرستان خبر داد و گفت: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۱۳ فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی و جمع آوری شده است .

وی یادآور شد: تعداد ۶۰۰ انشعاب غیر دائم مطابق مقررات به مشترکان واگذار شده است که سهم بسزایی در کاهش تلفات داشته و همچنین رضایتمندی عموم شهروندان را در بر داشته است.

شهرستان مرزی مریوان با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.