علی اکبر مختاری روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طی هفته های اخیر اخباری درخصوص ناخالصی در بسته بندی برنج های ایرانی دراستان البرز و در فضای مجازی منتشر شد که کارشناسان تعزیرا...

علی اکبر مختاری روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طی هفته های اخیر اخباری درخصوص ناخالصی در بسته بندی برنج های ایرانی دراستان البرز و در فضای مجازی منتشر شد که کارشناسان تعزیرات حکومتی  موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد که ۱۹ جایگاه عرضه برنج عمده دراستان البرز مورد بازرسی قرارگرفت و نمونه برنج های موجود نیز به مرکز برنج در استان های شمالی ارسال و مورد آزمایش قرارگرفت.

مختاری گفت: با ارزیابی انجام شده هیچ ناخالصی در این برنج ها وجود نداشت.

وی افزود:  مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ ارسال نمایند تادر اسرع وقت رسیدگی شود.