ایرنا- اردبیل- رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه طرح های این وزارت را به‌صورت ویدیوکنفرانس در سفر رییس جمهوری به استان اردبیل‎ افتتاح کرد و به نمای...

ایرنا- اردبیل- رضا اردکانیان وزیر نیرو روز چهارشنبه طرح های این وزارت را به‌صورت ویدیوکنفرانس در سفر رییس جمهوری به استان اردبیل‎ افتتاح کرد و به نمایندگی از ایشان در شورای اداری مشگین‌شهر اردبیل حضور یافت.