به گزارش شامگاه جمعه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارم اردیبهشت ماه...

به گزارش شامگاه جمعه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارم اردیبهشت ماه پخش می‌شود، به شرح زیر است :

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
تهیه صورت های مالی -رشته حسابداری - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
   

🕖ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
استاندارد نقشه کشی - رشته نقشه کشی معماری و نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۱و۱۲-شاخه کاردانش


🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
کارگاه گرافیک - رشته  گرافیک -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی فیگور - رشته  چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش
  

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  فارسی و نگارش                      
    پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی                                     
     پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 علوم تجربی و تفکر                         
     پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  بازی و ریاضی  
   پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش 
 پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   علوم تجربی و تفکر
   پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی 

...............‌.‌🌱🌱........... 
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی
پایه هفتم 

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
    زبان انگلیسی 
   پایه هشتم

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ 
زبان انگلیسی 
    پایه نهم 


         

💻دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰ 
 آموزش معلمان
بدفهمی ریاضی 
📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی ۲  -  پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی 
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  
 
🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی 

🕖ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
زیست شناسی سه  -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 
🍀شنبه۴اردیبهشت🍀شبکه ۴
📝ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۷:۵۵ درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸:۲۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۴۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۹:۱۰درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲  رشته ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۹:۳۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
📝ساعت۱۰درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۰:۲۵ ۰درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.
🌷🌻شنبه ۴اردیبهشت🌻🌷

شبکه قران ومعارف سیما
......صبح.......
🌸ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🌸ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
 
🌸ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
🌸ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان.
........عصر...........
🌸ساعت۱۵
 دین و زندگی ۳   پایه دوازدهم   رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🌸ساعت۱۵:۳۰
 آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه