اراک - ایرنا -دکتر «اصغر جان‌بابایی» معاون درمان و دکتر «سیدکامل تقوی‌نژاد» معاون توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه با سفر به است...

اراک - ایرنا -دکتر «اصغر جان‌بابایی» معاون درمان و دکتر «سیدکامل تقوی‌نژاد» معاون توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه با سفر به استان مرکزی وضعیت بهداشتی و درمانی استان به ویژه در زمینه شیوع ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن را با حضور مسئولان و نمایندگان استان مورد بررسی قرار دادند.