ایرنا- زاهدان- برداشت گندم و جو از سطح ۴۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در منطقه سیستان آغاز شد تا شاهد رو...

ایرنا- زاهدان- برداشت گندم و جو از سطح ۴۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در منطقه سیستان آغاز شد تا شاهد رونق دوباره انبار غله ایران بعد از سالیان سال با اجرای طرح عظیم آبیاری به ۴۶ هزار هکتار در شمال سیستان و بلوچستان باشیم.