دکتر محمدابراهیم شکیبا روز چهارشنبه در نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی و اعضای مجمع نمایندگان استان که در این دانشگاه برگزار شد، اظهارداشت: خوشبختانه در حوزه بهداشت با اقدامات انجام شده رتبه ها...

دکتر محمدابراهیم شکیبا روز چهارشنبه در نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی و اعضای مجمع نمایندگان استان که در این دانشگاه برگزار شد، اظهارداشت: خوشبختانه در حوزه بهداشت با اقدامات انجام شده رتبه های خوبی در زمینه بیماری کرونا کسب شده است، اما با توجه به بیماری اخیر و شرایط اقتصادی مردم، امکان تعطیل کردن فضاهای کاری وجود ندارد.

وی افزود: مجبوریم با توجه به شرایط موجود قوانینی تصویب شود که برگزاری هرگونه مراسم جرم شناخته شده و با آن برخورد شود.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: فرآیندهایی که در دفاتر پیشخوان وجود دارد، باعث تجمع مردم شده که این امر بسیار پرخطر می‌باشد که بایستی اصلاح شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این دیدار اظهارداشت: در خصوص درمان بیماران، باتوجه به روند افزایشی هزینه ها و عدم بروز رسانی تعرفه های بیمه ای مشکلات بسیاری برای تامین بودجه در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شده که در صورت اصلاح نشدن مشکلات بزرگی ایجاد خواهد کرد.

دکتر فریبرز ایمانی افزود: نبود بودجه کافی، پرداخت های پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را با مشکلاتی مواجه کرده است.