بر اساس حکم روز جمعه(۲۵ بهمن‌ماه) دادگاه، ازدواج این زوج مسلمان در سال ۱۹۹۸ میلادی که اینک قصد طلاق از یکدیگر را دارند، به این دلیل که طبق قوانین انگلیس در مکان ثبت شده انجام نشده و محضردار ا...

بر اساس حکم روز جمعه(۲۵ بهمن‌ماه) دادگاه، ازدواج این زوج مسلمان در سال ۱۹۹۸ میلادی که اینک قصد طلاق از یکدیگر را دارند، به این دلیل که طبق قوانین انگلیس در مکان ثبت شده انجام نشده و محضردار انگلیسی جواز صادر نکرده، واجد شرایط نبوده و بلااثر تلقی می‌شود.
این در حالی است که دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی اعلام کرد که ازدواج این دو با قوانین این کشور منطبق است.

خانم نسرین اختر و محمد شابز خان، با چهار فرزند در سال ۲۰۱۶ از یکدیگر طلاق گرفتند. آنها ۲۲ سال پیش در رستورانی در غرب لندن ازدواج خود را با حضور روحانی اسلامی برگزار و ثبت کردند.
خانم اختر دو سال پیش دادخواست طلاق داد و ادعا کرد قانون طلاق انگلیسی شامل حال او نیز می‌شود. با این حال شوهر سابقش این ادعا را رد کرد و مدعی شد که آنها مطابق با قوانین انگلیسی ازدواج نکرده بودند.

دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی استدلال خانم اختر را پذیرفت و عنوان کرد که اصول ازدواج اسلامی این زوج با قوانین انگلیس سازگار است. به گفته قاضی این پرونده، ازدواج آنها طبق قانون زناشویی ۱۹۷۳ انگلیس رسمی شناخته شده و خانم اختر مشمول قوانین این کشور است.
با این حال دادگاه استیناف دیروز با صدور حکمی رای دادگاه عالی را باطل و تصریح کرد که این زوج طبق مقررات انگلیس ازدواج نکرده‌اند.
نکته جالب اینجاست که براساس گزارش بی‌بی‌سی، دادستان کل کشور انگلیس به عنوان مدعی‌العموم درخواست تجدیدنظر کرده و طرفین دعوا در این دادگاه نقشی نداشتند.

هرچند طبق قوانین دولت انگلیس که از سال ۲۰۱۷ به این سو به اجرا گذاشته شد، مسلمانان باید ازدواج اسلامی خود را طبق قوانین انگلیس به ثبت برسانند اما اقدام دادستانی این کشور می‌تواند سابقه خطرناکی را در راستای تحرکات ضد اسلامی پایه‌گذاری کند.
2023