به گزارش روزنامه گاردین، با شمارش تمام آرای انتخابات پارلمان اسپانیا، "پدرو سانچز" نخست وزیر سوسیالیست این کشور مجددا نتوانست کشور را از بن بستی که  پارلمان با جلوگیری از تشکیل دولت جدید بوجو...

به گزارش روزنامه گاردین، با شمارش تمام آرای انتخابات پارلمان اسپانیا، "پدرو سانچز" نخست وزیر سوسیالیست این کشور مجددا نتوانست کشور را از بن بستی که  پارلمان با جلوگیری از تشکیل دولت جدید بوجود آرد،،خارج کند.

براساس آرای شمارش شده هیچ کدام از ائتلاف های مرسوم، ائتلاف احزاب چپ و ائتلاف احزاب راست اسپانیا، موفق به کسب ۱۷۶ کرسی لازم برای تشکیل دولت آینده نشده اند. امری که بیش از پیش آینده بحران سیاسی کنونی در اسپانیا را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد.

طبق آرای شمارش شده انتخابات پارلمان اسپانیا، احزاب چپگرا به رهبری حزب سوسیالیست توانست در مجموع ۱۵۷ کرسی بدست آورد و احزاب دست راستی به رهبری حزب مردم تنها توانست ۱۵۰ کرسی را بدست آورد.

پارلمان اسپانیا ۳۵۰ کرسی دارد. نتایج آرای نتخابات روز یکشنبه در حالی منتشر شده که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.

شهروندان اسپانیا روز یکشنبه برای چهارمین بار طی چهار سال گذشته برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای رفتند.