خبرورزشی - محمد دایی برادر علی دایی درحاشیه مسابقات خیرخواهانه در اردبیل گفت: فکر نمی‌کنم علی دایی دوباره به عرصه مربیگری برگردد. ولی تصمیم نهایی را خود علی دایی می‌گیرد....

خبرورزشی -

محمد دایی برادر علی دایی درحاشیه مسابقات خیرخواهانه در اردبیل گفت: فکر نمی‌کنم علی دایی دوباره به عرصه مربیگری برگردد. ولی تصمیم نهایی را خود علی دایی می‌گیرد.