هر موقع در یک عصر پاییزی در حال گذر از میدان کاج بودید و متوجه جمعیتی که جلوی یک آش فروشی صف ایستاده اند شدید، مطئن شوی به آش و حلیم سعید رسیده اید.

رستورانی نامی و کاربلد که به بی رقیب ترین آش فروشی غرب تهران تبدیل شده است. حلیم های این رستوران به اندازه آش هایش معروف هستند حتی خیلی ها حلیم های آن را بهتر میدانند ولی هر چه که هست وقتی وارد آش و حلیم سعید شدید برای شما فرقی نمیکند که آش میخواهید یا حلیم، شما با خوشمزه ترین وعده عذایی آن روزتان مواجه خواهید شد.آش و حلیم سعید (سید مهدی سابق سعادت اباد) بابرندی جدید با همان مدیریت و کیفیت پذیرای شما عزیزان میباشد.
آدرس:سعادت اباد.میدان کاج.ضلع شمال شرقی میدان.جنب بستنی فروشی آش و حلیم سعید
02122063633—02126743341—02122129264

اینستاگرام : ashkade_said@
   www.ashkadesaid.ir