[unable to retrieve full-text content]تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: رژیـــــم امــــارات در حالی دست به اقدام ننگین توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی زد که می‎دانست این اقدام با خشم مردم فلسطین روبه‌رو می‎شود. از همین رو بهانه طرح الحاق را مطرح کرد. بهانه‎ای که به چند دلیل عجیب...

[unable to retrieve full-text content]تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: رژیـــــم امــــارات در حالی دست به اقدام ننگین توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی زد که می‎دانست این اقدام با خشم مردم فلسطین روبه‌رو می‎شود. از همین رو بهانه طرح الحاق را مطرح کرد. بهانه‎ای که به چند دلیل عجیب، تأسف‎بار و حتی مضحک به نظر می‎رسد.