به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، سرویس اطلاعاتی لبنان، «محمد خالد بلوط» را در استان"البقاع" در جنوب غرب این کشور به خاطر ارتباط با یک زن اسرائیلی که مبالغی برای وی حواله می‌کرده، بازداشت کر...

به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، سرویس اطلاعاتی لبنان، «محمد خالد بلوط» را در استان"البقاع" در جنوب غرب این کشور به خاطر ارتباط با یک زن اسرائیلی که مبالغی برای وی حواله می‌کرده، بازداشت کرده است.

به جزئیات بیشتر این خبر اشاره‌ای نشده است.