منصور رحمانیان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی هوا حاکی از خروج سامانه بارشی و استقرار نسبی پایداری در منطقه البرز مرکزی است  که با توجه به توسعه...

منصور رحمانیان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی هوا حاکی از خروج سامانه بارشی و استقرار نسبی پایداری در منطقه البرز مرکزی است  که با توجه به توسعه سلول پرفشار سطح زمین این شرایط تنها موجب تغییر در مقدار ابرناکی استان خواهد شد.

بر این اساس آسمان امروز البرز قسمتی ابری تا ابری، وزش باد دمای کمینه منفی سه و بیشنیه هفت درجه بالای صفر و سرعت وزش باد نیز ۴۰ کیلومتر در ساعت است.

هوای فردا یکشنبه استان البرز،قسمتی ابری به تدریج تمام ابری، ارتفاعات بارش پراکنده برف کمترین و بیشترین دما بین ۲ تا ۱۱ درجه بالای صفر و سرعت وزش باد ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پس فردا دوشنبه،‌ ابری و مه آلود بعضی ساعات بارش باران و برف، به تدریج از عصر کاهش ابر دمای کمینه صفرو دمای بیشینه ۹درجه بالای صفر،‌سرعت وزش باد ۲۰ کیلومتر در ساعت ،‌ سه شنبه صاف کمترین و بیشترین دما یک تا ۱۳ درجه بالای صفر و چهارشنبه، قسمتی ابری به تدریج از عصر رشد ابر و کاهش محسوس دما ، دمای هوا بین چهار تا ۱۳ درجه بالای صفر و سرعت وزش باد ۱۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.