✅ به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف👤 وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود نوشت:  در سومین‌ مرحله از سفر منطقه‌ای، در قزاقستان با رییس‌جمهور توکایف و وزیرخارجه تیلو بردی، گفتگوهای مفید و اساسی داش...

✅ به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف👤 وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود نوشت:  در سومین‌ مرحله از سفر منطقه‌ای، در قزاقستان با رییس‌جمهور توکایف و وزیرخارجه تیلو بردی، گفتگوهای مفید و اساسی داشتیم.

🔻 وی افزود: هر دو کشور اهداف مشترکی را در خصوص ثبات منطقه ای و خلع سلاح جهانی دنبال میکنند،  همانند همیشه، همسایگان ما، اولویت ما هستند.