به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین بر حمایت جمهوری اسلامی از ایستادگی ملت ف...

به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین بر حمایت جمهوری اسلامی از ایستادگی ملت فلسطین برای احقاق حقوق خود تاکید کرد.
ظریف افزود: جمع شدن ملت فلسطین و گروههای فلسطینی به دور مسیر مطالبه حقوق، امری ضروری است.

وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به وزیر امور خارجه ایران گفت از ایران به خاطر مواضع این کشور در حمایت از ملت فلسطین تشکر می‌کنیم.
مالکی افزود: به آزادسازی سرزمین‌های فلسطینی از اشغال رژیم صهیونیستی پایبندیم.