به گزارش ایرنا سید احمد موسوی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: بی اعتنایی به تهدیدها و دقت توجه به طبقه نیازمند و مستمند از عمده ویژگی‌های دستگاه...

به گزارش ایرنا سید احمد موسوی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: بی اعتنایی به تهدیدها و دقت توجه به طبقه نیازمند و مستمند از عمده ویژگی‌های دستگاه قضایی مطلوب است که در آموزه‌های اسلامی نیز مورد تاکید قرار دارد .

وی با بیان اینکه باید برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط با اشتغال استفاده کرد افزود: تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، تکلیف کمیته امداد است.

موسوی با اشاره به لزوم سرعت بخشی در انجام خدمات به مددجویان گفت: هزینه کرد دقیق اعتبارات مربوط به اشتغال در حوزه امداد و نظارت پایش مستمر جهت ایجاد درآمد ثابت و پایدار برای جامعه هدف ضرورت دارد.

ایرج امیری مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سلسله نیز گفت: امروز ۳۶ عنوان خدمت در این نهاد به جامعه مددجویان ارائه می شود که در بسیاری از این موارد، خدمات امداد به روز است.

بیش از سه هزار و ۵۰۰ خانوار در شهرستان سلسله تحت پوشش کمیته امداد هستند و از خدمات این نهاد حمایتی بهره می برند.