ایرنا - تهران - مراسم رونمایی از آرشیو موسسه «توفیق» عصر یکشنبه با حضور حسن توفیق، صاحب امتیاز و مدیرمسئول دوره سوم نشریه طنز توفیق که به مرکز دائرة ا...

ایرنا - تهران - مراسم رونمایی از آرشیو موسسه «توفیق» عصر یکشنبه با حضور حسن توفیق، صاحب امتیاز و مدیرمسئول دوره سوم نشریه طنز توفیق که به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی اهدا شده است با سخنرانی احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران و سید محمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات برگزار شد.