آیت الله « مصطفی علما» روز چهارشنبه در دیدار خُدام امام رضا (ع) برلزوم حفظ روحیه مردم با حضور خُدام تأکید کرد و افزود: ع...

آیت الله « مصطفی علما» روز چهارشنبه در دیدار خُدام امام رضا (ع) برلزوم حفظ روحیه مردم با حضور خُدام تأکید کرد و افزود: عظمت امام هشتم (ع) هم عصمت امام دارد و هم دستگاه سلطانی و این منحصر به فرد است.

او گفت: وجود مبارک امام رضا (ع) مایه خیر و برکت هم برای استان خراسان و هم کل کشور است زیرا همه ساله میلیون ها دلباخته و شیفته را به سوی خود جلب می کند.

امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: ضمن این که رئوف صفتی است که تمام معصومین (ع) به آن متصف می باشند اما در معنای خاص این صفت برای امام هشتم (ع) به کار رفته است به دلیل این اینکه با وجود میلیون ها زائر، هیچ کمبودی در زمینه مایحتاج مردم در مشهد احساس نمی شود.

وی تاکید کرد: اسلام با وجود ائمه هدی(ع)، دینی بالنده و به روز است و هر روز در حال رشد و تحول می باشد و همین امر اسلام را نامی کرده و از آن دینی همه جانبه و پویا ساخته است.

قبل از سخنان آیت الله علما، خدام امام هشتم (ع) سرود دسته جمعی را در عظمت امام رضا (ع) اجرا کردند.