تیمور پورحیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون برنج ایرانی با نرخ مصوب از ٢٦ هزار به ٢٨ هزار تومان و برنج هندی از ۹۵۰۰ به ١٥ هزار تومان به فروش می رسد. وی ادامه...

تیمور پورحیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون برنج ایرانی با نرخ مصوب از ٢٦ هزار به ٢٨ هزار تومان و برنج هندی از ۹۵۰۰ به ١٥ هزار تومان به فروش می رسد.

وی ادامه داد: چهارشنبه دوهفته گذشته نرخ ارز برنج برداشته شد و از ارز مرجع به ارز مبادله ای تغییر یافت به همین دلیل نرخ برنج افزایش یافت.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: نرخ برنج ایرانی دنباله رو برنج خارجی است و با افزایش قیمت برنج خارجی نرخ برنج ایرانی نیز افزایش می یابد.

پورحیدری در خصوص عرضه برنج مخلوط ایرانی و خارجی توسط برخی از اصناف نیز تصریح کرد: ترکیب برنج ایرانی با برنج خارجی تخلف محسوب می شود و با خاطیان به شدت برخورد می شود.

وی افزود: بازرسان به صورت مستمر بر قیمت ها و نحو عرضه کالاهای خوراکی نظارت دارند.