به گزارش روز جمعه ایرنا از هواشناسی استان همدان، براساس داده‌ها و نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، طی این مدت در بخش های جنوبی و ارتفاعات استان همدان در بعضی ساعات احتمال بارش پراکنده باران نیز وج...

به گزارش روز جمعه ایرنا از هواشناسی استان همدان، براساس داده‌ها و نقشه‌های پیش بینی هواشناسی، طی این مدت در بخش های جنوبی و ارتفاعات استان همدان در بعضی ساعات احتمال بارش پراکنده باران نیز وجود دارد. 

همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه، افزایش ابر و گاهی رگبار باران برای نقاط مختلف استان همدان دور از انتظار نیست.

براساس این گزارش، شهرستان نهاوند با ۲۶ درجه سانتیگراد و گل تپه با ۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.