نرخ خرید هر دلار در ساعت ۱۴ امروز در تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان بود که نسبت به دیروز ۴۰ تومان ارزان شد.   قیمت خرید و فروش یورو نسبت به دیروز...

نرخ خرید هر دلار در ساعت ۱۴ امروز در تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان بود که نسبت به دیروز ۴۰ تومان ارزان شد.  

قیمت خرید و فروش یورو نسبت به دیروز ثابت بود، بر این اساسا، نرخ خرید هر یورو ۲۱ هزار تومان و نرخ فروش آن ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان شد.

میانگین بهای هر یورو در روز معاملاتی گذشته در سامانه سنا ۲۱ هزار و ۲۰۹ تومان و هر دلار ۱۹ هزار و ۶۳ تومان اعلام شده است.

همچنین هر حواله دلار در سامانه نیما در روز معاملاتی گذشته ۱۶ هزار و ۴۶۶ تومان، حواله یورو نیز ۱۹ هزار و ۱۲۲ تومان به فروش رسید.