به گزارش سینماپرس، پیرو مصوبه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما مبنی بر پرداخت کمک هزینه سهم بیمه تامین اجتماعی(۲۳ درصد) کارفرمایان فعال در حوزه سینما شامل مراکز پشتیبا...

به گزارش سینماپرس، پیرو مصوبه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما مبنی بر پرداخت کمک هزینه سهم بیمه تامین اجتماعی(۲۳ درصد) کارفرمایان فعال در حوزه سینما شامل مراکز پشتیبانی فنی، سالن های سینما و آموزشگاه های آزاد سینمایی مطابق جدول پیوست این مبالغ تا فردا(دوشنبه) توسط سازمان سینمایی واریز می شود.

 فهرست کمک هزینه سهم بیمه کارفرمایان