به گزارش ایرنا از دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین روز یکشنبه در پیامی به امدادگران روسیه و کارکنان وزارت موقعیت های اضطراری این کشور  تصریح کرد،  روسیه این کمک ها را بدون چشم داشت،...

به گزارش ایرنا از دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین روز یکشنبه در پیامی به امدادگران روسیه و کارکنان وزارت موقعیت های اضطراری این کشور  تصریح کرد،  روسیه این کمک ها را بدون چشم داشت، سودجویی و کسب هرگونه منافع سیاسی انجام می دهد.

وی به عنوان نمونه موفقی از عملیات انسان دوستانه وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در خارج از این کشور به عملیات انساندوستانه و صلحبانی روسیه در منطقه قره باغ اشاره کرد.  

پوتین تصریح کرد: در طول ۳۰ سال از زمان تاسیس وزارت موقعیت های اضطراری روسیه، بیش از ۵۰۰ عملیات امدادرسانی و کمک های انسانی توسط نیروهای این سازمان در کشورهای مختلف اجرا شده است.  

وی خطاب به کارکنان وزارت موقعیت های اضطراری روسیه افزود: معتقدم که این اقدامات (عملیات امدادرسانی در خارج از روسیه) از مهم ترین بخش های کار شما است.

پوتین گفت: در همه جهان می دانند که روسیه کمک می کند و امدادگران و کارشناسان خود را در هر نقطه ای که وضعیت سخت و دشوار پیش آمده است، اعزام می کند و لوازم مورد نیاز شامل مواد غذایی، دارو، لباس و لوازم دیگر ارسال می کند و کمک های انسانی و درمانی فوری به افرادی که در شرایط سخت قرار می گیرند ارائه می کند.