به گزارش ایرنا از نشریه هیل، اداره پلیس شیکاگو در حالی اعزام یکهزار نیروی جدید پلیس به شهر را به بهانه جلوگیری از غارت اموال مردم اعلام می‌کند که در ادامه اعتراضات خیابانی مردم آمریکا به رفتا...

به گزارش ایرنا از نشریه هیل، اداره پلیس شیکاگو در حالی اعزام یکهزار نیروی جدید پلیس به شهر را به بهانه جلوگیری از غارت اموال مردم اعلام می‌کند که در ادامه اعتراضات خیابانی مردم آمریکا به رفتارهای خشن پلیس، نژادپرستی و بی‌عدالتی در این کشور در آخر هفته در خیابان‌های شیکاگو دست به اعتراض زده‌اند. 

دیوید برون سرپرست پلیس شیکاگو در رابطه با اقدامات سرکوبگرانه خود گفت: برنامه‌های ایمنی شهر در پی غارت گسترده و آسیب رسیدن به مشاغل منجر به بیش از یکصد بازداشت در این هفته شد. 

برون افزود: پلیس شیکاگو ماموران بیشتری را مستقر و مرخصی‌ها را لغو می‌کند زیرا این شهر ما است و به جنایاتکاران تعلقی ندارد. 

در ادامه اعتراضات خیایانی مردم آمریکا به کشته شدن جورج فلوید سیاهپوست آمریکایی که با خشونت پلیس به قتل رسید از روز دوشنبه خیابان‌های شیکاگو شاهد حضور معترضان بوده است. 

برغم اینکه آمریکا خود را «مهد آزادی» و «دموکراسی» در جهان معرفی می‌کند، اما نحوه برخورد سرکوبگرانه یگان‌های مسلح اعزامی دولت فدرال به شهرهایی که در آن اعتراض‌های عدالتخواهی اجتماعی درجریان است، به امری مبهوت کننده و غیرقابل باور بدل شده است.