عده ای از نوجوانان و حتی بزرگ تر ها از اندام و اعداد مربوط به اندام جنسی خود بی اطلاع هستند و این بی اطلاعی مشکلاتی را برای آنها بوجود آورده است.آشنایی با این اعداد جنسی می تواند عقاید غلط زیادی را برای شما آشکار و روشن نماید 

 این ارقام بطور میانگین از اندازه متوسط مربوط به 85 تا 90 درصد از یک جمعیت آماری اخذ شده است.
 

اندام های جنسی مردانه


آلت تناسلی مردان در هنگام نعوظ 12 تا 18 سانتیمتر طول دارد و با زاویه ای حدود 15 درجه رو به بالا است.
اندازه آلت تناسلی در حالت شل و خوابیده 5 تا 10 سانتی متر بوده و رو به پایین است.
اندازه بیضه: 3*2*5 سانتی متر مکعب است. قطر بیضه چپ پایین تر از بیضه راست قرار گرفته و بزرگتر به نظر می رسد.
 

اندام های جنسی زنان


واژن: عمق معمولی 7سانتمتر و قطر معمولی 2سانتمتر دارد.
اندازه واژن در هنگام تحریک: دارای عمق 10سانتمتر و قطر7سانتیمتر است .
زاویه واژن متناظر با زاویه آلت مرد بوده و 45 درجه می باشد.
ضخامت پرده بکارت- بین0.125 تا 0.25 سانتی متراست .
کلیتوریس: طول کل-2.5 سانتیمتر بوده و بخش نمایان فقط 0.20 طول آن است.کلیتوریس معادل آلت مرد بوده و پر از عصب های حسی است.

 

 

 

انزال و ارگاس


1. متوسط طول اسپرم: 4 میکرون.
2. غلظت متوسط اسپرم: 20 میلیون در هر میلیمتر.
3. تعداد متوسط اسپرم در هر انزال: 300 تا 500 میلیون اسپرم.
4. تعداد کل اسپرم های یک مرد در طول عمر: 1.2 تریلیون اسپرم.
5. سرعت متوسط انزال: 28 مایل در ساعت یا .45km/hr
6. حجم متوسط انزال: 4 میلی لیتر یا تقریباً یک قاشق چایخوری.
7. وقتی اسپرم به واژن رسید ، فقط 5 دقیقه طول می کشد تا اسپرم 4 میکرونی فاصله 6 اینچ را طی کرده و به گردن رحم برسد.
8. انقباضات ارگاسمی در هر دو جنس در بازه های0.8 ثانیه رخ داده و متوسط مدت ارگاسم در مردان 3 تا 5 ثانیه اما در زنان کمی طولانی6 تر و 5 تا 8 ثانیه است