به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انقلابی ترکیه در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای این کشور، اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی خود کردند. معترضان شعار می دادند: دیگر بس است، نمی توانیم بگذرانیم. آنها خواستار رسیدن حداقل حقوق...

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انقلابی ترکیه در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای این کشور، اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی خود کردند.

معترضان شعار می دادند: دیگر بس است، نمی توانیم بگذرانیم.

آنها خواستار رسیدن حداقل حقوق در سال آینده به 5200 لیره هستند که در حال حاضر 3570 لیره است.

در بیانیه قرائت شده در استانبول آمده است: تسلیم فقر و ارزان کردن نیروی کارمان نمی شویم. زمستان سخت کارگران را به بهار تغییر خواهیم داد. این کشور، این مردم و این طبقه کارگر فروشی نیستند.

انتهای پیام/