اقبال عباسی روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۵ چهارمحال و بختیاری  اظهار داشت: تغییر  کاربری‌های شهری باید بر اساس قوانین مسکن و شهرسازی و به دور از سلیقه اشخاص انجام گیرد.وی افزود: در ت...

اقبال عباسی روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۵ چهارمحال و بختیاری  اظهار داشت: تغییر  کاربری‌های شهری باید بر اساس قوانین مسکن و شهرسازی و به دور از سلیقه اشخاص انجام گیرد.
وی افزود: در تغییر کاربری زمین‌های شهری باید همه خدمات آموزشی، رفاهی، ورزشی، درمانی و فرهنگی در نظر گرفته شود که آیندگان در محل زندگی، دچار مشکل نشوند.  
استاندار چهارمحال و بختیاری، حذف تصمیم‌گیری توسط هیات کمیته انطباق در صدور پروانه ساختمان توسط کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی را تسهیل سازی و سرعت‌بخشی در امر خدمات‌رسانی به متقاضیان پروانه ساخت دانست و تاکید کرد: از این پس  طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵  استان، شهرداران در صدور پروانه ساختمان باید طبق ظوابط و قانون اقدام کنند.

عباسی، رفع اختلاف مالکیت در سطح شهر را از وظایف کمیسیون ماده ۵  ندانست و از اعضای جلسه خواست تنها تغییر کاربری و سیاست‌های کلان شهرسازی را در این کمیسیون حساس و کاربری مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، در این جلسه تغییر چند طرح کاربری آموزشی درمانی، فضای  سبز مورد بررسی و به تصویب اعضای کمیسیون ماده ۵ استان رسید.