هدایت الله جمالی پور روز چهارشنبه در ستاد تسهیل استان که با حضور میثم زالی دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: در دولت تدبیر و امید در استان قزو...

هدایت الله جمالی پور روز چهارشنبه در ستاد تسهیل استان که با حضور میثم زالی دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: در دولت تدبیر و امید در استان قزوین به گونه‌ای برنامه ریزی شد که به جز شرکت کنتورسازی هیچ واحد دیگری که به تعطیلی کشیده شده یا با چالش مواجه باشد، نداشته‌ایم.

وی گفت: در این دوره حتی برخی از واحدهایی که با چالش مواجه بوده‌اند با مساعدت دستگاه‌های اجرایی از بیمه، مالیات و... به چرخه تولید بازگشتند و از تبدیل شدن آنها به چالش برای استان جلوگیری به عمل آمد.

این مسوول افزود: امروز این عزم در مدیران استان وجود دارد که وظیفه اصلی آنها حمایت از تولید باشد و در سال جهش تولید، گام‌های بلندتری را در این زمینه بردارند.

وی گفت: باید امسال بسترهای توسعه را طوری تنظیم کنیم که واقعا در استان جهش تولید شکل بگیرد و بتوانیم با همکاری و همراهی بخش دولتی و خصوصی از واحدها صیانت کرده و وضعیت اشتغال را حفظ کنیم.

جمالی پور با اشاره به برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اضافه کرد: مشی ما در این جلسات بر این است که ابتدا واحدهای تولیدی مساله دار را در کمیته بررسی کرده و در صورت نیاز برای حل مسایل و مشکلات آنها بازدید میدانی نیز داشته باشیم.

استاندار گفت: اگر مشکل واحدهای تولیدی استان خارج از استان باشد برای رفع مشکل از واحد ملی پیگیری کرده و بارها مشکلات ارزی، بانکی و  مالیاتی آنها را حل نموده‌ایم.

وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید، افزود: مظلومیت دولت در این است که اقداماتی که انجام داده نتوانسته تببین کند از این رو مدیران کل‌ها از امروز ماموریت دارند خدمات ارایه شده را دسته بندی کرده و در مقایسه با سال‌های گذشته اعلام کنند تا مردم به آینده کشور و نظام بیشتر امیدوار باشند.