به گزارش روز شنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمدصادق معتمدیان در دیدار فرمانده و معاونان فرماندهی انتظامی استان با تاکید بر وظایف خطیر و حساس نیروی انتظامی اظهار داشت: در سال‌های اخ...

به گزارش روز شنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمدصادق معتمدیان در دیدار فرمانده و معاونان فرماندهی انتظامی استان با تاکید بر وظایف خطیر و حساس نیروی انتظامی اظهار داشت: در سال‌های اخیر با توجه به ارتقای آموزش‌های نیروی انتظامی، شاهد ارتقای جایگاه مردمی و اعتماد عمومی از این مجموعه در کشور بوده‌ایم.

وی گفت: حوزه وظایف نیروی انتظامی از نقطه صفر مرزی گرفته تا کف خیابان و در مسایل ترافیکی و حتی مباحث امنیتی، گسترده است و جای تقدیر دارد. 

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط خاص استان به لحاظ پهناوری سرزمینی و کم تراکمی جمعیت، ایجاد نظم و امنیت را از مهمترین خدمات نیروی انتظامی در این استان عنوان کرد. 

وی افزود: افزایش کشفیات مواد مخدر و کاهش آمار تخلفات نیز بازتاب عملکرد مطلوب نیروی انتظامی است. 

فرمانده انتظامی استان نیز طی سخنان مبسوطی از نگاه ویژه استاندار به جایگاه پلیس قدردانی کرد.

سرهنگ ناصر فرشید ۲۲ مرداد امسال با حکم فرمانده نیروی انتظامی به عنوان فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی معرفی شد.