نماینده ملل متحد یا «UNDP» امروز چهارشنبه در نشستی با حضور عبدالله عبدالله اعلام کرد که این اداره تا 10 سال آینده یک میلیارد دلار برای توسعه افغانستان کمک خواهد کرد. نماینده دفتر عمومی...

نماینده ملل متحد یا «UNDP» امروز چهارشنبه در نشستی با حضور عبدالله عبدالله اعلام کرد که این اداره تا 10 سال آینده یک میلیارد دلار برای توسعه افغانستان کمک خواهد کرد.

نماینده دفتر عمومی سازمان ملل افزود: برنامه توسعه پایدار در زمینه ایجاد زیربناهای اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی به ویژه برای جوانان و زنان افغانستان توجه خواهد داشت.

وزارت اقتصاد افغانستان در این نشست اعلام کرد که از کمک های اداره توسعه پایدار سازمان ملل متحد در این کشور 320 هزار نفر مستفید می شوند.

سازمان ملل متحد در افغانستان در بخش های کودکان، غذا، مین روبی و بخش های دیگر نیز کمک می کند و بخش سیاسی این سازمان نیز در کابل فعالیت دارد.