به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ در راستای انجام تغییرات و بروز رسانی خطوط تلفن ۱۳۷ و افزایش ظرفیت پاسخگویی به شهروندان، برقراری تماس با مرکز تلفن این سامانه از...

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ در راستای انجام تغییرات و بروز رسانی خطوط تلفن ۱۳۷ و افزایش ظرفیت پاسخگویی به شهروندان، برقراری تماس با مرکز تلفن این سامانه از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه یازدهم تیرماه تا ساعت ۲۴ روز جمعه سیزدهم تیرماه با اختلال همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، به منظور تکریم حقوق شهروندی و ثبت پیام های مردمی، درگاه اینترنتی این سامانه به نشانی http://۱۳۷.tehran.ir  و اپلیکیشن «تهران من»  طبق روال سابق در دسترس بوده و شهروندان می توانند در صورت نیاز و ترجیحا در خصوص موضوعات و مشکلات خطرساز و فوریتی از این طریق با سامانه ۱۳۷ در ارتباط باشند.

به گزارش ایرنا؛ ۱۳۷ متعلق به شهرداری تهران بوده و تمام شهروندان تهرانی می‌توانند برای تقاضای خدمات و یا اعلام درخواست در تمامی حوزه های اجرایی مربوط به شهرداری با این سامانه تماس بگیرند.

این سامانه، دریافت و پیگیری درخواست‌های شهروندان و پل ارتباطی آنان با شهرداری تهران است.