این طرح شامل آب‌رسانی به روستاهای شهرستان تفت، شهر نیر و بخشی از روستاهای شهرستان میبد با ظرفیت خط انتقال ۱۷۴ لیتر بر ثا...

این طرح شامل آب‌رسانی به روستاهای شهرستان تفت، شهر نیر و بخشی از روستاهای شهرستان میبد با ظرفیت خط انتقال ۱۷۴ لیتر بر ثانیه، ۲۶۶ روستا را شامل می شود و طبق افق طرح، حدود ۱۲۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

 فاز اول این طرح به طول ۱۵۴ کیلومتر خط انتقال و با ۱۱ ایستگاه پمپاژ، ۲۲۸ روستا با جمعیت ۸۷۱۰۷ نفر را شامل می شود و هزینه اجرای طرح به مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت نیرو تضمین شده است.

زمان اجرای این پروژه دو تا سه سال در نظر گرفته شده است.

تفت در ۲۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد و حدود ۳۰۰ روستای دارای سکنه را در دل خود جای داده است.

امروز بالغ بر ۵۰۰ طرح مختلف با حضور رییس جمهوری در استان یزد افتتاح شد.