رمکو پاسویر دروازه‌بان هلندی عجیب‌ترین مسیر فوتبالی را طی کرده، چرا که در نزدیکی ۴۰ سالگی و احتمالاً روزهای بازنشستگی، دیده شده و ملی‌پوش هم شده است. پاسویر که سابقه بازی در توئنته، هراکلس، گواهد ایگلز و نیمکت‌نشینی در آیندهوون را داشته، در ویتسه آرنهم با عملکرد خوبش باعث شد تا سال قبل آژ...

رمکو پاسویر دروازه‌بان هلندی عجیب‌ترین مسیر فوتبالی را طی کرده، چرا که در نزدیکی ۴۰ سالگی و احتمالاً روزهای بازنشستگی، دیده شده و ملی‌پوش هم شده است.

پاسویر که سابقه بازی در توئنته، هراکلس، گواهد ایگلز و نیمکت‌نشینی در آیندهوون را داشته، در ویتسه آرنهم با عملکرد خوبش باعث شد تا سال قبل آژاکسی‌ها او را جذب کنند. پاسویر که دو ماه دیگر ۳۹ ساله خواهد شد توسط لوئی فان‌خال به تیم ملی هلند هم دعوت شد و اولین بازی ملی‌اش را مقابل لهستان انجام داد.

اتفاق عجیب برای یک دروازه‌بان ۳۸ ساله/ ملی‌پوش شدن در آستانه بازنشستگی!