به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در اعتراض به اقدامات دولت در اصلاح حقوق بازنشستگی قرار است ۲۴۵ راهپیمایی اعتراضی توسط میلیون ها کارگر در سراسر فرانسه برگزار شود. کنفدراسیون عمومی کار ب...

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در اعتراض به اقدامات دولت در اصلاح حقوق بازنشستگی قرار است ۲۴۵ راهپیمایی اعتراضی توسط میلیون ها کارگر در سراسر فرانسه برگزار شود.

کنفدراسیون عمومی کار به عنوان یکی از اصلیترین اتحادیههای کارگری با ارائه لیستی از کلیه اتحادیههای کارگری نقشه مسیرهای اعتراضات را منتشر کرد.

جنبش جلیقه زردها نیز در بیانیه ای اعلام کرد که به اعتراضات سراسری پنجشنبه ملحق خواهدشد.

براساس انتشار بیانیه های اتحادیه های کارگری، پلیس پاریس اعلام کرد که چهار هزار پلیس را در خیابانهای پایتخت برای کنترل امنیت اعزام خواهد کردهاست.

پلیس پاریس اعلام کرد که کلیه مغازه ها باید از ساعت دوازه ظهر بسته شوند.

روزنامه نیویورک تایمز می نویسد، انتظار می‌رود که اعتراض طیف وسیعی از کارگران فرانسه را برای چندین روز فلج کند.