[unable to retrieve full-text content]تهران-ایرنا- رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: اتاق‌های عایق صوتی (آکوستیک) برای سنجش سلامت و آمادگی جسمانی، جهش تحصیلی و هوش دانش‌آموزان با بیش از یک میلیارد تومان اعتبار در حال راه‌اندازی است.

[unable to retrieve full-text content]تهران-ایرنا- رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: اتاق‌های عایق صوتی (آکوستیک) برای سنجش سلامت و آمادگی جسمانی، جهش تحصیلی و هوش دانش‌آموزان با بیش از یک میلیارد تومان اعتبار در حال راه‌اندازی است.